Program rodzina 500+ dla wielu osób jest nieocenionym wsparciem finansowym i pomaga zapewnić odpowiednie warunki do wychowywania dzieci. Dofinansowanie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko, aż do uzyskania przez niego pełnoletniości. Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji mogą ubiegać się o wypłacanie pieniędzy już na pierwsze dziecko,...