Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Oto podstawowe rzeczy, o które musisz zadbać.

0
Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Oto podstawowe rzeczy, o które musisz zadbać.

Zadbaj o podatkowe książki przychodów i rozchodów. Prowadzenie księgowości jest zajęciem trudnym, wymagającym skrupulatności, wiedzy, spokoju i umiejętności z zakresu matematyki. Ponieważ nie każdy z nas odnajduje się w tej dziedzinie nauki, warto zaufać profesjonalistom. Odciąży to nas i będziemy mieć pewność, że w naszych rozliczeniach nie pojawią się błędy.

Pierwszym, o co należy zadbać jest odpowiednie prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Ten rodzaj prowadzenia ewidencji księgowej jest odpowiedni dla osób, które jednocześnie spełniają dwa warunki: przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 1.2 miliona euro (w przeliczeniu na polski złoty) oraz są opodatkowani na zasadach ogólnych (na 18% lub 32%) lub liniowo (19%). Taka forma rozliczeniowa jest zatem akceptowalna dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz tych z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw).

W takiej książce należy ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze, mające miejsce w konkretnym, określonym okresie czasu. Według większości, nie tylko księgowych, ale i przedsiębiorców, jest to najprostsza forma prowadzenia ewidencji. Nie każdy jednak jest na tyle skrupulatny oraz posiada pokłady cierpliwości, aby samodzielnie prowadzić księgi. Nie trzeba na siłę się katować, można z czystym sumieniem zostawić to zadanie profesjonalistom, a samemu przeznaczyć ten czas na odpoczynek po ciężkiej pracy.

Odpowiednio rozliczaj księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe to pełna forma prowadzenia rachunkowości. Jest już bardziej skomplikowana od ksiąg przychodów i rozchodów, ale dotyczy też większych przedsiębiorstw: spółek handlowych osobowych, spółek handlowych kapitałowych, także organizacji, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich (jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, obejmujących poprzedni rok obrotowy, wyniosły co najmniej równowartość 1.2 miliona euro (równowartość w walucie polskiej). Odnosi się także do innych osób prawnych, z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. W tym przypadku obowiązkowe jest prowadzenie sprawozdania finansowego (obejmującego co najmniej wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat  także informacje dodatkowe). Jak widać formalności związanych z księgami rachunkowymi jest więcej, a ze względu na rodzaj działalności, jakich dotyczą (większych przedsiębiorstw, operujących dużym kapitałem i zatrudniających dużą ilość osób) prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem trudnym. Dlatego przy tej opcji przyda się pomoc księgowego.

Sprawdź czy nie zaliczasz się do przedsiębiorców objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jest to bardzo korzystna forma rozliczeń, szczególnie ze względu na swą łatwość. Niestety, obejmuje ona tylko konkretne zawody, m.in. budowlańców, właścicieli gastronomii, przedstawicieli wolnych zawodów. Pełna lista dostępna jest w odpowiedniej ustawie, z 20 listopada 1998. Należy też pamiętać o limicie obrotów, który na ten ten moment wynosi 250 tysięcy euro. Różne stopy procentowe obowiązują różnych przedsiębiorców. Aby dokładnie dowiedzieć się, do której grupy ryczałtowej się zaliczamy, warto skonsultować się z księgowym, szczególnie, że w tym przypadku prowadzenie ksiąg jest zdecydowanie łatwe.

Prowadzenie własnej działalności jest zadaniem wymagającym i stresującym. Szczególnie początek roku, czyli okres rozliczeniowy może spowodować, że na niejednej głowie pojawi się siwizna. Dlatego warto wybrać takie biuro rachunkowe, któremu zaufamy i które będzie obsługiwać naszą firmę kompleksowo.