Co zrobić gdy bank wypowie Ci umowę kredytu?

0
Co zrobić gdy bank wypowie Ci umowę kredytu?

Umowa kredytowa może zakończyć się na kilka sposobów, nie tylko w naturalny sposób po spłacie zobowiązania. Są sytuacje, gdy zarówno bank, jak i kredytobiorca mają możliwość wypowiedzenia umowy. Co zrobić, gdy bank wypowie Ci umowę kredytu?

 

Bez względu na rodzaj kredytu – hipoteczny, samochodowy, gotówkowy czy konsolidacyjny – bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli kredytobiorca nie dotrzyma jej warunków. Co wtedy zrobić?

 

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank – kiedy może nastąpić?

 

Udzielając kredytu, bank dokładnie analizuje sytuację finansową kredytobiorcy. W umowie kredytu są też zawarte wszelkie informacje co do obowiązków klienta i terminu spłat. Jeśli nie wszystko będzie przebiegało zgodnie z umową, bank może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytu. Dla kredytobiorcy wiąże się to z dużymi problemami i nieprzyjemną procedurą. O wypowiedzeniu kredytu przez bank przeczytasz na stronie: https://kredytowo.org/wypowiedzenie-umowy-kredytowej-przez-bank-przyczyny-konsekwencje/

 

W jakich sytuacjach może dojść do wypowiedzenia umowy kredytu przez bank?

  • Zaprzestanie spłacania kredytu – uporczywe zaprzestanie regulowania ustalonych rat jest głównym powodem, który skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytu.
  • Utrata przez kredytobiorcę zdolności kredytowej – w takiej sytuacji bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub całkiem wypowiedzieć umowę kredytową.
  • Przeznaczenie środków z kredytu na inny cel, niż zostało to określone w umowie – dotyczy to kredytów celowych, np. samochodowego. W takiej sytuacji pieniądze muszą zostać przeznaczone na ściśle określony cel.
  • Wprowadzenie banku w błąd – jeśli klient wprowadzi kredytodawcę w błąd, np. co do swojej zdolności kredytowej, musi liczyć się nie tylko z wypowiedzeniem umowy kredytowej, ale też z odpowiedzialnością karną.
  • Spadek wartości zabezpieczanej hipotecznie nieruchomości lub inwestycji  – w takiej sytuacji bank może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego. Aby tego uniknąć zalecane jest (a często konieczne) ubezpieczenie kredytu.

 

Co zrobić gdy bank wypowie Ci umowę kredytu?

 

Wypowiedzenie umowy kredytu zwykle nie odbywa się nagle. Na początku bank wzywa klienta do negocjacji lub spłaty należności. Jeśli powodem jest obniżenie zdolności kredytowej lub spadek wartości nieruchomości, bank może renegocjować umowę. Wiąże się to zwykle ze zwiększeniem odsetek lub wydłużeniem okresu kredytowania. 

 

Jeśli jednak bank decyduje się wypowiedzieć umowę z powodu braku spłaty czy też wprowadzenia w błąd – umowa zostanie zerwana nagle i nie będzie możliwości negocjacji. W takiej sytuacji bank będzie chciał odzyskać swoje pieniądze jak najszybciej. Jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania, windykacji zostanie poddany jego majątek. W pierwszej kolejności bank może próbować odzyskać należność bezpośrednio lub z pomocą firmy windykacyjnej, a jeśli nie przyniesie to skutku, sprawa zostanie skierowana do sądu. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, egzekucją zajmie się komornik. Więcej na temat kredytów dowiesz się na stronie: kredytowo.org.

 

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, musisz więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zastanowić się, czy na pewno będziesz w stanie regulować raty w terminie. Nie zatajaj też żadnych informacji na temat swoich zarobków czy sytuacji życiowej. Prędzej czy później wyjdzie to na jaw i nie unikniesz odpowiedzialności. Natomiast w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, nie unikaj kontaktu z bankiem i próbuj negocjować, zanim kredytodawca zdecyduje się na ostateczny krok, czyli rozwiązanie umowy kredytu.