Jak obliczyć zdolność kredytową?

0
jak obliczyć zdolność kredytową

Większość osób nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania z uzbieranych oszczędności, dlatego coraz częściej decydują się na zaciągnięcie w banku kredytu hipotecznego. O jego przyznaniu decydują ściśle określone przez banki kryteria, które mają wykazać, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić dług. W tym celu banki sprawdzają zdolność kredytową, która ma określić maksymalną kwotę kredytu hipotecznego, możliwą do spłaty.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa ma za zadanie określić możliwości finansowe osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu hipotecznego, tak aby była ona w stanie spłacić pełną kwotę zadłużenia wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla banku minimalizujące ryzyko nie wywiązania się klienta z umowy oraz określenie w jakiej wysokości kredyt będzie on w stanie spłacić.

Przy ocenie zdolności kredytowej, brane są pod uwagę kryteria ściśle określone przez konkretny bank. Z pewnością jednym z najważniejszych jest wykazanie źródła i wysokości dochodów. Niektóre banki umożliwiają przyznanie kredytu osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, pod warunkiem że wykażą ciągłość w uzyskiwaniu dochodów. Ponadto sprawdzane są również miesięczne koszty ponoszone na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki oraz ich terminowe spłaty. Obliczane są także miesięczne wydatki z tytułu utrzymania rodziny związane z wydatkami na jedzenie, samochód, czynsz i dodatkowe zobowiązania finansowe.

Każdy bank posiada własne kryteria oceny zdolności kredytowej, jednak niektóre są niezmienne i stałe przy wydawaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego. Przed ubieganiem się o otrzymanie pożyczki na zakup mieszkania, można samemu spróbować obliczyć zdolność kredytową i obiektywnie ocenić realne możliwości terminowych spłat, aby nie nadwyrężyć domowego budżetu.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Przed podjęciem decyzji o zwrócenie się do banku o przyznanie kredytu hipotecznego, należy sprawdzić kwotę posiadanych oszczędności. Wobec braku wkładu własnego, który wynosi minimum 10% ceny mieszkania do zakupu, bank z pewnością wyda decyzję odmowną.

Najprostszym sposobem na samodzielne obliczenie zdolności kredytowej jest odjęcie od dochodów netto, kosztów utrzymania gospodarstwa domowego i spłatę wszystkich zobowiązań finansowych. Należy jednak pamiętać, że dochód musi być udokumentowany i nie zaliczają się do niego pobierane zasiłki, renty stypendia oraz inne dodatki. Na podstawie pozostałej kwoty banki mogą określić wysokość możliwych do spłacenia rat wraz z odsetkami, długość kredytowania oraz wielkość całego kredytu.

Na stronach większości banków dostępne są również proste w obsłudze kalkulatory, gdzie wystarczy wypełnić tylko krótki formularz zawierający niezbędne do obliczeń dane, po czym wygenerować wyniki podsumowujące ocenę zdolności kredytowej. Najprostszym jednak sposobem jest bezpośredni kontakt z doradcą bankowym, który po przeanalizowaniu sytuacji majątkowej oraz wymaganych dokumentów, dokona oceny wiarygodności kredytowej.