Jak ustalać ceny produktów?

0
Jak ustalać ceny produktów?

Jednym z najważniejszych, jednocześnie mocno niedocenianych elementów mających wpływ na rentowność niemal każdej firmy, jest wdrażana przez nią polityka cenowa. Najogólniej rzecz ujmując, jest to zbiór wytycznych, na których bazuje cała strategia cenowa przedsiębiorstwa. Są to ogólne zasady ustalania cen na poszczególne kategorie produktów i usług oferowanych przez firmę. Jakie to zasady i o czym należy pamiętać przy ich ustalaniu?

Jakie elementy składają się na politykę cenową firmy?

Określenie zasad, na podstawie których będzie budowana ogólna strategia cenowa przedsiębiorstwa, powinno uwzględniać kilka podstawowych elementów. Po pierwsze trzeba pamiętać, że produkty się od siebie różnią, a zatem należy je kategoryzować na grupy o cechach wspólnych. Wyznaczając takie grupy, można następnie przypisywać do nich różne strategie cenowe. Po drugie polityka cenowa powinna uwzględniać określone zasady postępowania w przypadku prowadzenia akcji promocyjnych. Po trzecie, należy wskazać produkty kluczowe dla powodzenia biznesu – te, które generują najwyższe zyski dla firmy. Ważnym elementem polityki cenowej jest również określenia miejsca i sposobu prezentacji produktów, a także ustalenie zasad i częstotliwości analizy cen – należy to robić systematycznie, według określonych reguł. W ten sposób można sprawdzić, czy strategia sprzedażowa się sprawdza, czy trzeba ją zmodyfikować.

Co trzeba wiedzieć, ustalając zasady wyznaczania cen produktów?

Przed ustaleniem konkretnej polityki cenowej firmy, należy określić, kim tak naprawdę są jej klienci, jaka jest ich wiedza na temat oferowanych przez firmę produktów i jak kształtuje się ich świadomość cenowa. Ponadto warto zbadać, jakie strategie cenowe stosuje konkurencja i jak promuje ona swoje produkty. Umiejętnie opracowana polityka cenowa firmy powinna uwzględniać również takie kwestie jak: kształtowanie się popytu na określone grupy produktów w perspektywie czasu, cykl życia produktów, cele sprzedażowe firmy. Mając tego typu wiedzę, określenie zasada wyznaczania cen produktów jest znacznie łatwiejsze i wdrażane na ich podstawie strategie cenowe zwykle charakteryzują się wysoką skutecznością działania.

Zdolność do prowadzenia przemyślanej polityki cenowej ma kolosalny wpływ na rentowność biznesu i odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju, zwłaszcza w branży e-commerce, gdzie poziom konkurencji jest szczególnie wysoki. Bez określenia ogólnych zasad wyznaczania cen produktów i usług nie można skonstruować sensownych strategii cenowych, a prowadzone działania promocyjne są chaotyczne, przez co spada ich efektywność.