Program Dobrowolnych Odejść a wizerunek pracodawcy

0
program dobrowolnych odejsc a wizerunek pracodawcy

Zdarza się, że koniecznością jest zrestrukturyzowanie kadry zatrudnianych pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zakłada, że to pracownik decyduje, czy chce do niego przystąpić, zyskując w ten sposób określone benefity finansowe.

W tym przypadku wszystko rozbija się o dobrowolność pracownika, co samo w sobie może być niejako pewnego rodzaju ograniczeniem, ponieważ pracodawca nie do końca jest w stanie przewidzieć, jaka grupa zatrudnianych osób ostatecznie zdecyduje się na skorzystanie z PDO. Warto jednak pamiętać również o dobrych stronach Programu Dobrowolnych Odejść. Czyli?

Program Dobrowolnych Odejść a wizerunek firmy

Jednym z zagadnień, jakie zasługują na naszą uwagę jest ewentualna korelacja pomiędzy wdrożeniem Programu Dobrowolnych Odejść a wizerunkiem firmy, która decyduje się na to rozwiązanie. Warto pamiętać, że zwolnienia, zwłaszcza jeśli dotyczą większego grona osób, mogą wzbudzić duże zainteresowanie opinii publicznej. W przypadku Programu Dobrowolnych Odejść pracownicy nie są de facto zwalniani. Program Dobrowolnych Odejść nie jest zwolnieniami grupowymi – warto mieć to na uwadze. To dwa całkiem odmienne pojęcia.

Program Dobrowolnych Odejść zakłada decyzyjność pracownika: to od niego zależy, na jaki krok się zdecyduje: pozostanie w firmie czy skorzysta z Programu Dobrowolnych Odejść w zamian za konkretne benefity finansowe. Pracownik ma więc w tym przypadku moc sprawczą. Właśnie z tego powodu, Program Dobrowolnych Odejść może być korzystniej postrzegany zarówno przez opinię publiczną, jak i pracowników, co z kolei ma szansę wpłynąć na ich postawę wobec pracodawcy.

Program Dobrowolnych Odejść – dlaczego jego przygotowanie jest tak istotne?

Rzecz jasna, w przypadku rozwiązania, jakim jest Program Dobrowolnych Odejść, bardzo duże znaczenie ma jego umiejętne zaplanowanie, w tym celu można zresztą skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy mają już doświadczenie w tej kwestii, rozumieją czym jest Program Dobrowolnych Odejść, znają jego charakterystykę oraz mocne i słabe strony.

Podsumowując: Program Dobrowolnych Odejść może mieć korzystniejszy wpływ na wizerunek firmy – z wizerunkowego punktu widzenia istotny jest sam fakt, że to pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o tym, czy skorzystać z propozycji pracodawcy, mając na uwadze ewentualne profity, jakie są związane z Programem Dobrowolnych Odejść. Warto mieć na uwadze fakt, że w przypadku rozwiązania, jakim jest Program Dobrowolnych Odejść, istotne jest jego odpowiednie przygotowanie – w tym celu można zdecydować się na pomoc doświadczonych profesjonalistów.