Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy jest możliwe?

0
Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy - czy jest możliwe?

Śmierć bliskiej osoby niejako wymusza na spadkobiercach zajęcie się licznymi formalnościami, związanymi zarówno z pogrzebem, jak i uporządkowaniem kwestii dotyczących majątku zmarłego. W zakres obowiązków wchodzi również spłata zadłużenia.

 

  1. Kredyt, zgon i testament
  2. Jak załatwić wszystkie formalności?
  3. Jak uchronić rodzinę przed koniecznością spłaty zadłużenia?

 

Spadkobiercy często zastanawiają się, czy istnieje możliwość przyjęcia spadku z wyłączeniem odpowiedzialności za długi lub umorzenia zadłużenia zmarłego. W świetle obowiązującego prawa, taka sytuacja nie jest jednak możliwa.

 

Kredyt, zgon i testament

 

Przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu, banki i firmy pożyczkowe weryfikują zdolność kredytową swojego klienta, w której brany jest pod uwagę m.in. wiek. Właśnie dlatego osobom starszym tak trudno jest zaciągnąć zobowiązanie finansowe, ponieważ wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo, że kredytobiorca umrze przed spłatą swojego zobowiązania. W tym wypadku prawo chroni pożyczkodawcę, ponieważ według zapisów Kodeksu Cywilnego, wszystkie zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, podlegają dziedziczeniu. Jeśli zmarły zostawił testament i dokument ten zawiera zapisy dotyczące zobowiązań finansowych, sytuacja jest jasna. Jednak w przypadku braku takiego dokumentu, dziedziczenie zobowiązań odbywa się na ustawowych zasadach, a więc w pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą małżonek, dzieci i rodzeństwo. Jak można przeczytać na https://ekredyt24.com.pl/kredyt-po-smierci-kredytobiorcy/, istnieje jednak możliwość uchylenia się od obowiązku spłaty zadłużenia, wymaga to jednak zrzeczenia się całości spadku po zmarłym krewnym.

 

Jak załatwić wszystkie formalności?

 

W związku z ochroną danych osobowych i wieloma innymi przepisami, banki i firmy pożyczkowe nie są zobowiązane do informowania najbliższych kredytobiorcy o zaciągniętym zobowiązaniu. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercy zmarłego mogą z tego powodu uniknąć przykrych konsekwencji opóźnień w spłacie, dlatego w momencie, w którym dowiedzą się o kredycie lub pożyczce, powinni zdecydować, czy będą ją spłacać, czy nie. W pierwszym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą, w drugim, odrzucić spadek.

 

Chcąc dopełnić wszystkich formalności i przejąć obowiązek spłaty pożyczki, spadkobierca będzie potrzebował stosownych dokumentów, na podstawie których pożyczkodawca udzieli niezbędnych informacji o zobowiązaniu. Konieczne będzie przedstawienie aktu zgonu, dokumentu tożsamości spadkobiercy oraz sądowego postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Banki mogą żądać również innych dokumentów – szczegółowych informacji na ten temat udzieli kredytodawca. Po spełnieniu stawianych przez pożyczkodawcę warunków, nowy pożyczkobiorca otrzyma informacje o wysokości zadłużenia oraz harmonogramie spłat.

 

Jak uchronić rodzinę przed koniecznością spłaty zadłużenia?

 

Chociaż polskie prawo nie chroni spadkobierców przez negatywnymi konsekwencjami dziedziczenia zadłużenia, to sam kredytobiorca może uchronić swoich bliskich przed kłopotami po swojej śmierci. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, od wielu lat udostępniają możliwość wykupienia ubezpieczenia kredytu. Posiadanie takiej polisy oznacza, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek spłaty zadłużenia na wypadek śmierci pożyczkobiorcy – wówczas spadkobiercom pozostaje jedynie wystąpienie z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym do ubezpieczyciela. Więcej na ten temat mozna przeczytać na https://ekredyt24.com.pl/.