Strona główna Blog Strona 10

Jak obliczyć zdolność kredytową?

0
jak obliczyć zdolność kredytową

Większość osób nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania z uzbieranych oszczędności, dlatego coraz częściej decydują się na zaciągnięcie w banku kredytu hipotecznego. O jego przyznaniu decydują ściśle określone przez banki kryteria, które mają wykazać, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić dług. W tym celu banki sprawdzają zdolność kredytową, która ma określić maksymalną kwotę kredytu hipotecznego, możliwą do spłaty.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa ma za zadanie określić możliwości finansowe osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu hipotecznego, tak aby była ona w stanie spłacić pełną kwotę zadłużenia wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla banku minimalizujące ryzyko nie wywiązania się klienta z umowy oraz określenie w jakiej wysokości kredyt będzie on w stanie spłacić.

Przy ocenie zdolności kredytowej, brane są pod uwagę kryteria ściśle określone przez konkretny bank. Z pewnością jednym z najważniejszych jest wykazanie źródła i wysokości dochodów. Niektóre banki umożliwiają przyznanie kredytu osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, pod warunkiem że wykażą ciągłość w uzyskiwaniu dochodów. Ponadto sprawdzane są również miesięczne koszty ponoszone na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki oraz ich terminowe spłaty. Obliczane są także miesięczne wydatki z tytułu utrzymania rodziny związane z wydatkami na jedzenie, samochód, czynsz i dodatkowe zobowiązania finansowe.

Każdy bank posiada własne kryteria oceny zdolności kredytowej, jednak niektóre są niezmienne i stałe przy wydawaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego. Przed ubieganiem się o otrzymanie pożyczki na zakup mieszkania, można samemu spróbować obliczyć zdolność kredytową i obiektywnie ocenić realne możliwości terminowych spłat, aby nie nadwyrężyć domowego budżetu.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Przed podjęciem decyzji o zwrócenie się do banku o przyznanie kredytu hipotecznego, należy sprawdzić kwotę posiadanych oszczędności. Wobec braku wkładu własnego, który wynosi minimum 10% ceny mieszkania do zakupu, bank z pewnością wyda decyzję odmowną.

Najprostszym sposobem na samodzielne obliczenie zdolności kredytowej jest odjęcie od dochodów netto, kosztów utrzymania gospodarstwa domowego i spłatę wszystkich zobowiązań finansowych. Należy jednak pamiętać, że dochód musi być udokumentowany i nie zaliczają się do niego pobierane zasiłki, renty stypendia oraz inne dodatki. Na podstawie pozostałej kwoty banki mogą określić wysokość możliwych do spłacenia rat wraz z odsetkami, długość kredytowania oraz wielkość całego kredytu.

Na stronach większości banków dostępne są również proste w obsłudze kalkulatory, gdzie wystarczy wypełnić tylko krótki formularz zawierający niezbędne do obliczeń dane, po czym wygenerować wyniki podsumowujące ocenę zdolności kredytowej. Najprostszym jednak sposobem jest bezpośredni kontakt z doradcą bankowym, który po przeanalizowaniu sytuacji majątkowej oraz wymaganych dokumentów, dokona oceny wiarygodności kredytowej.

Jak wyjść z długów?

0
jak wyjść z długów

Długi finansowe to problem, który może spotkać każdego z nas, jeżeli nie będziemy racjonalnie gospodarować swoim kapitałem. Najczęstszą ich przyczyną jest brak płynności finansowej, wynikająca z utraty pracy, zaciągniętych kredytów czy nawarstwienia się rat. Najważniejsze jest to, aby w porę uświadomić sobie problem i rozpocząć skuteczne działania pozwalające na stopniowe wychodzenie z zadłużenia i nie zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych na poczet spłaty poprzednich, co jest najprostszą drogą do wpadnięcia w spiralę długów.

Jak rozpocząć proces wychodzenia z długów?

Jedną z najprostszych metod wychodzenia z zadłużenia jest oszczędzanie. Trzeba realnie spojrzeć na problem i ograniczyć niepotrzebne wydatki, na rzeczy które nie są niezbędne do zapewnienia podstawowych warunków bytowych. Wymaga to wyrzeczeń i przeanalizowania dochodów i wydatków w budżecie domowym, tak aby móc wyeliminować te, które w danej chwili nie są niezbędne.

Warto także poszukać źródła dodatkowych dochodów i możliwości dorobienia pieniędzy do domowego budżetu. W tym celu można rozejrzeć się za pracą, którą można wykonywać po godzinach lub zdecydować się na sprzedaż rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy w codziennym życiu.
Najgorszym co można zrobić jest unikanie kontaktu z wierzycielami i udawanie, że problem sam się rozwiąże. Wykazanie dobrej woli, może skutkować tym, że dług zostanie rozłożony na korzystniejsze raty lub odroczony w czasie zanim sprawa trafi do komornika i zostaną podjęte bardziej zdecydowane kroki windykacyjne, które mogą skutkować przejęciem majątku na poczet spłaty.

Absolutną ostatecznością jest podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Takie rozwiązanie pozwala zacząć wszystko od początku, bez balastu zadłużenia i jest polecane osobom, które nie są i nie będą wypłacalne. Oznacza to jednak, że musimy liczyć się z utratą majątku, który zostanie wyprzedany i uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli.

Jak nie wpaść w spiralę długów?

Najprostszym sposobem uniknięcia długów jest racjonalne rozporządzanie finansami i nie dopuszczanie do życia ponad stan. Proces wychodzenia z zadłużenia jest długotrwały i ważne jest to, aby nie dopuścić do ponownego zadłużenia i zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Należy również unikać popularnych chwilówek, które mogą stanowić dodatkowy zastrzyk gotówki, jednak często są wysoko oprocentowane i trudne do spłacenia. Jeżeli nie radzimy sobie z organizacją domowego budżetu, warto także skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Podpowie on w jaki sposób zorganizować wydatki, zaoszczędzić dodatkowe pieniądze i zapewnić sobie płynność finansową.

Długom jest lepiej zapobiegać niż z nich wychodzić, dlatego trzeba racjonalnie organizować swoje wydatki i uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie czy kolejna zakupiona na raty rzecz, jest faktycznie nam niezbędna. Trzeba także liczyć się z konsekwencjami i uświadomić sobie, że każdy dług prędzej czy później trzeba będzie spłacić, co wiąże się z licznymi wyrzeczeniami i przejściem przez trudną drogę powrotu do stanu zapewniającego bezpieczeństwo finansowe.

Jak wypełnić wniosek 500+

0
jak wypełnić wniosek 500+

Program rodzina 500+ dla wielu osób jest nieocenionym wsparciem finansowym i pomaga zapewnić odpowiednie warunki do wychowywania dzieci. Dofinansowanie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko, aż do uzyskania przez niego pełnoletniości. Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji mogą ubiegać się o wypłacanie pieniędzy już na pierwsze dziecko, pod warunkiem, że spełnią odpowiednie kryteria i złożą poprawnie wypełniony wniosek.

Kryteria przyznawania dofinansowania z programu 500+

Program przeznaczony jest dla wszystkich rodzin, bez względu na wysokość dochodów czy stan cywilny rodziców. Z dofinansowania mogą skorzystać także rodzice samotnie wychowujący dziecko, co jest dużym wsparciem w zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych dzieciom z rozbitych rodzin. Wsparcie przyznawane jest na okres jednego roku, dlatego trzeba pilnować, aby poprawnie wypełniony wniosek złożyć do właściwego urzędu w ustawowo określonym terminie. Dokumenty można składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej, po pobraniu i wydrukowaniu ich ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warto zaznaczyć, że otrzymania kwota nie podlega opodatkowaniu i nie może być wykorzystana na poczet pokrycia długów, w przypadku egzekucji prowadzonych przez komornika. W jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek, aby móc otrzymać dodatek wychowawczy w ramach programu „Rodzina 500+”?

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów, złożonych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie jest podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania. Należy przy tym pamiętać, aby formularz wypełnić zgodnie z prawdą i stanem faktycznym odzwierciedlającym sytuację rodziny. Oprócz podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko, pesel i adres zameldowania należy również podać dane dzieci i współmałżonka. Do formularza należy także dołączyć aktualne oświadczenie o dochodach oraz w przypadku zatwierdzonych alimentów, również dokumenty potwierdzające ich wysokość. Dla najuboższych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800zł, dofinansowanie z programu można otrzymać już na pierwsze dziecko. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka, wysokość dochodów nie ma wpływu na wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy z programu. Formularz należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku problemów z uzupełnieniem wniosku, można skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie lub pomocy pracownika urzędu. Należy pamiętać, że wniosek o kontynuację wypłacanego świadczenia, trzeba składać co roku w przeciwnym wypadku wypłacanie dofinansowania zostanie wstrzymane.

Finansowanie programu

Program finansowany jest z budżetu państwa, dlatego wypłacana kwota jest kwotą netto i nie podlega opodatkowaniu. Jego głównym założeniem jest wsparcie w zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków bytowych, umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdobycie wykształcenia. Ma to również zapewnić wyrównanie szans dla dzieci z ubogich rodzin i pomóc rodzicom w pokryciu wydatków wychowawczych.

Popularne

Postępowanie restrukturyzacyjne - światełko w tunelu dla niewypłacalnych przedsiębiorców

Postępowanie restrukturyzacyjne – światełko w tunelu dla niewypłacalnych przedsiębiorców

Gdy przedsiębiorstwo stoi w obliczu trudności finansowych, postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się doskonałym narzędziem do odzyskania stabilności i uniknięcia niewypłacalności. Dzięki temu mechanizmowi wiele...
Jak przebiega likwidacja spółki?

Jak przebiega likwidacja spółki?

Likwidacja spółki to formalny proces, który prowadzi do jej rozwiązania. Obejmuje on likwidację wszystkich aktywów, spłatę wierzycieli i innych zobowiązań finansowych oraz podział pozostałych...
Leżaki z nadrukiem - idealne na eventy plenerowe

Leżaki z nadrukiem – idealne na eventy plenerowe

Leżaki z nadrukiem to produkt, który może stać się hitem każdego letniego wydarzenia plenerowego, takiego jak koncerty, festiwale, pikniki czy eventy firmowe. Nie tylko...
Sprzedaż swoich towarów za granicą

Sprzedaż swoich towarów za granicą

Każdy z nas, kto prowadzi biznes sprzedając produkty, pragnie znaleźć sposób na to, by móc zarabiać jak najwięcej, a więc, by docierać do jak...
Śledzenie inPost, czyli kiedy mogę spodziewać się paczki?

Śledzenie inPost, czyli kiedy mogę spodziewać się paczki?

Zakupy w sklepach internetowych stały się już naszą codziennością. Kupujemy w nich nie tylko odzież i obuwie, ale również kosmetyki, sprzęty AGD, a nawet...

Ostatnio dodane