Anioły biznesu – kim są i jak inwestują?

0
Anioły biznesu - kim są i jak inwestują

Kim są anioły biznesu?

Anioły biznesu (z ang. Business Angels lub Angels Investment) to osoby często z doświadczeniem w biznesie, które inwestują własne środki finansowe w przedsięwzięcia znajdujące się zwykle na wczesnym etapie rozwoju. Anioły biznesu inwestują w przedsiębiorstwa które często działają jeszcze lokalnie, nie zatrudniają dużej liczby pracowników czy nawet opracowują dopiero koncepcje lub technologie przyszłej działalności.

Co ich odróżnia od funduszy?

Anioły biznesu w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych typu PE/VC inwestują własne, często znacznie mniejsze środki finansowe. Angażują się mocno w zarzadzanie przedsiębiorstwem, w przeciwieństwie do funduszy, które wolą nadzorować. Anioły biznesu, znają wartość relacji partnerskich, współpraca z nimi jest znacznie mniej sformalizowana, mogą oni być znacznie bardziej elastycznie bo inwestują własne środki. Anioły biznesu podejmują często decyzje na podstawie własnej intuicji lub pobudek sentymentalnych, nie potrzebują profesjonalnego due diligence, nie mają też komitetu inwestycyjnego, wiec nie będą sporządzać szczegółowej wyceny przedsiębiorstwa. Nie znaczy to, że są rozrzutni.

W odróżnieniu od typowych inwestorów indywidualnych, anioły biznesu wspierają biznes w który inwestują, nie inwestują środków finansowych na giełdzie lub w ryzykowne instrumenty finansowe rynku kapitałowego.

Ile inwestują anioły biznesu?

Środki finansowe, jakie przeznaczają anioły biznesu w Polsce na pojedynczą inwestycję nie przekraczają zwykle kilku milionów złotych. Najczęściej są to kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. O zaangażowaniu finansowym aniołów biznesu mówi się „smart money” tzn. mądre pieniądze, przez wzgląd na doświadczenie i wiedzę jaką dodatkowo wnoszą do biznesu.

Jak ich znaleźć?

Anioły biznesu w Polsce działają w różnych klubach i zrzeszeniach. W Polsce funkcjonuje też kilka platform, gdzie przedsiębiorcy i pomysłodawcy mogą prezentować swoje pomysły, na które poszukują finansowania. Istnieje też wiele konferencji i seminariów, organizowanych z myślą o łączeniu przedsiębiorców i inwestorów, gdzie można spotkać aniołów biznesu. Zdarzają się także różne społeczności w mediach społecznościowych.