Zdarza się, że koniecznością jest zrestrukturyzowanie kadry zatrudnianych pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zakłada, że to pracownik decyduje, czy chce do niego przystąpić, zyskując w ten sposób określone benefity finansowe. W tym przypadku wszystko rozbija się o dobrowolność pracownika, co samo w sobie może być niejako pewnego rodzaju ograniczeniem, ponieważ pracodawca...