Zabezpieczenie majątku powierzone odpowiedniej kancelarii to sukces w biznesie

0
Zabezpieczenie majątku powierzone odpowiedniej kancelarii to sukces w biznesie

Na sukces prowadzenia działalności gospodarczej składa się wiele czynników. Po pierwsze, konieczne jest znalezienie najlepszej formy prowadzenia biznesu tak, by osiągnąć jak największe korzyści, jak najlepiej zabezpieczyć działalność i uniknąć zbędnego opodatkowania. Wybór formy działalności i rejestracja spółki to jednak dopiero jeden z wielu kroków. Inną równie ważną kwestią jest wybór kancelarii, która pozwoli odpowiednio zabezpieczyć majątek.

Dlaczego zabezpieczenie majątku ma znaczenie?

Rozpoczynając działalność gospodarczą, myśli się przede wszystkim o sukcesie. Trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie ze względu na niewłaściwe postępowanie, podejmowanie pochopnych decyzji, a często i bez swojej winy – na przykład z powodu oszustwa, przedsiębiorca może utracić swój majątek. W związku z tym konieczne jest właściwe jego zabezpieczenie przede wszystkim, by uchronić się przed uruchomieniem machiny urzędniczej, która często bez właściwego potwierdzenia czy uzasadnienia prawnego może ściągnąć określone należności finansowe z majątku firmowego, a w niektórych przypadkach nawet z majątku osobistego. Nie bez znaczenia jest także ochrona podatkowa, która dzięki wdrożeniu konkretnych narzędzi zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje negatywne skutki rozliczeń podatkowych firm czy pozwoli uzyskać pozytywne rozstrzygniecie w sporach z organami podatkowymi.

Pomoc doświadczonej kancelarii

Decyzja wydana przez aparat skarbowy może stać się wystarczającą podstawą dla wyegzekwowania pełnej należności od danego podmiotu. Od takiej decyzji można się wprawdzie odwołać, jednak, co ważne, nie wstrzyma to wcale biegu wydanej decyzji. Oznacza to, że nawet jeśli decyzja była wydana bezzasadnie, nim sprawa zostanie rozpatrzona po wniesieniu odwołania, aparat skarbowy będzie mógł bezwzględnie działać i to sięgając po wszelkie dostępne środki , które pomogą mu ściągnąć należności. Takie działania państwa są niezwykle szkodliwe dla przedsiębiorców, którzy w rezultacie mogą stracić dorobek życia. Stąd też ważne jest odpowiednie zabezpieczenie majątku tak, by zapobiegać powstawaniu takich sytuacji. Przedsiębiorca bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia nie będzie jednak w stanie podjąć takich czynności skutecznie. Stąd też powstaje konieczność powierzenia spraw związanych z zabezpieczeniem majątku kancelarii, która dysponuje odpowiednią wiedzą z tego zakresu oraz posiada doświadczenie niezbędne dla osiągania najbardziej optymalnych rezultatów. Jedną z takich kancelarii jest Semper Paratus Legal House LLP.

Działania, jakie można podjąć

Kancelaria zajmująca się zabezpieczeniem majątku przedsiębiorców może podejmować szereg czynności. Przede wszystkim zapewni ochronę przed nieprawnymi działaniami polskich urzędów czy konfiskatą rozszerzoną, która w polskim systemie prawnym obowiązuje od 2017 roku. Zadba także o to, by majątek został należycie zabezpieczony przed przepadkiem przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa i to zarówno w przypadku spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Skorzystanie z pomocy kancelarii to także sposób na zabezpieczenie majątku firmowego przed działaniem komornika, a także ochronę majątku osobistego, z którego bardzo często ściągane są należności.