Zakup mieszkania to dla wielu największa inwestycja w życiu, a zarazem jedna z najdroższych transakcji. Decydując się na jego kupno, w większości przypadków trzeba również wziąć niemały kredyt, którego spłata zajmie kilka lat. Bez względu na to czy nieruchomość będzie pochodziła z rynku wtórnego czy od dewelopera, zawsze warto...
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu dłużników jedyne wyjście ze spirali długów. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, które są i nie będą w przyszłości wypłacalne. Pozwala to na umorzenie całości lub części zadłużenia powstałego przed ogłoszeniem upadłości i spłatę zobowiązań finansowych wobec wierzycieli....
Długi finansowe to problem, który może spotkać każdego z nas, jeżeli nie będziemy racjonalnie gospodarować swoim kapitałem. Najczęstszą ich przyczyną jest brak płynności finansowej, wynikająca z utraty pracy, zaciągniętych kredytów czy nawarstwienia się rat. Najważniejsze jest to, aby w porę uświadomić sobie problem i rozpocząć skuteczne działania pozwalające na...
Program rodzina 500+ dla wielu osób jest nieocenionym wsparciem finansowym i pomaga zapewnić odpowiednie warunki do wychowywania dzieci. Dofinansowanie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko, aż do uzyskania przez niego pełnoletniości. Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji mogą ubiegać się o wypłacanie pieniędzy już na pierwsze dziecko,...