5 sposobów na korzystne inwestowanie pieniędzy

0
5 sposobów na korzystne inwestowanie pieniędzy

Szerokie możliwości inwestycyjne stwarzają z jednej strony szanse na wypracowanie zysków w takim trybie, który będzie odpowiadał oczekiwaniom inwestora, ale z drugiej strony są również zagrożeniem.

Zwłaszcza początkującym inwestorom trudno jest dokonać trafnego wyboru spośród różnych instrumentów i rynków inwestycyjnych. Przedstawiamy 5 propozycji tego, w co można inwestować i jakie są szanse na zysk, przy jednoczesnym określonym poziomie ryzyku.

1. Inwestowanie na rynku Forex

Forex (więcej: www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-forex), czyli międzynarodowy rynek walutowy, pozwala na inwestowanie w waluty, a właściwie w pary walutowe. Wbrew pozorom nie trzeba mieć wysokiego kapitału, aby móc zacząć inwestować na Forexie. Trzeba jedynie założyć rachunek na platformie brokerskiej i wpłacić depozyt zabezpieczający. Dzięki dźwigni finansowej można zwielokrotnić wartość inwestycji, co z jednej strony stwarza szanse na wypracowanie wysokich zysków, a z drugiej rodzi ryzyko wielokrotnie wyższych strat. Rynek Forex (więcej informacji online) ma dużą dynamikę w notowaniu instrumentów finansowych – par walutowych, dlatego inwestowanie na nim powoduje, że trzeba podejmować często decyzje pod wpływem wysokiego poziomu stresu.

2. Bezpieczne produkty lokacyjne

Dla osób, które mają krótki horyzont inwestycyjny i brakuje im skłonności do ryzyka, przeznaczone jest bezpieczne oszczędzanie środków finansowych. Dla ochrony ich wartości oraz wypracowania niewielkich zysków można zakładać w bankach lokaty lub wpłacać pieniądze na konta oszczędnościowe, które pozwalają, w przeciwieństwie do lokat, na dokonywanie w miarę swobodnych wpłat i wypłat pieniędzy. Na lokatach (więcej: www.ranking-lokat.pl) można zarobić jakieś 2-3 proc. w skali roku, co przy odliczeniu obowiązkowego podatku do zysków kapitałowych oraz poziomu panującej inflacji, daje nam około 1-2 proc. dochodu w skali roku. To niewiele, ale atutem lokat jest coś innego niż wysokość oprocentowania.

Pieniądze złożone na terminowej lokacie bankowej czy innym bankowym depozycie, są w pełni chronione. Nie może się zdarzyć, że klient w wyniku ogłoszenia przez bank bankructwa nagle straci wszystkie lub część posiadanych środków finansowych. Nic takiego się nie stanie, ponieważ każda osoba korzysta z ochrony depozytów za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG chroni depozyty do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro.

3. Inwestowanie w obligacje

Obligacje to inaczej dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i zwykłych przedsiębiorców. Dlatego wyróżnia się odpowiednio trzy rodzaje obligacje:

  • skarbowe,
  • komunalne,
  • komercyjne.

Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe, emitowane przez państwo celem pozyskania środków do finansowania różnych celów. Oprocentowane mogą być nieco w wyższej skali niż lokaty, a istnieje niskie prawdopodobieństwo straty z takiej inwestycji. Co innego w przypadku obligacji komercyjnych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. Wykupując taką obligację kupujący musi wiedzieć, że wiąże się to z ryzykiem straty. Jeśli emitent ogłosi upadłość, papiery wartościowe emitowane przez niego stracą na wartości, przez co trudniej będzie odzyskać pieniądze z utworzonej po ogłoszeniu bankructwa firmy masy upadłościowej.

4. Inwestowanie w TFI

W Polsce funkcjonuje co najmniej kilka Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w skrócie nazywanych TFI. Za ich pośrednictwem również można inwestować posiadany kapitał, poprzez wybór odpowiedniego funduszu i wykupienie w nim swoich jednostek uczestnictwa. W takim przypadku klient inwestuje za pośrednictwem kadry zarządzającej funduszem – ekspertów rynków finansowych, którzy dokonują wyboru instrumentów w ramach danego funduszu. Najbezpieczniejsze są fundusze obligacji i zrównoważone, a najbardziej ryzykowne będą fundusze akcyjne, choć właśnie one stwarzają warunki na wypracowanie wysokiego zysku.

5. Inwestowanie na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest rynkiem, na którym notowane są różne walory, między innymi akcje spółek, w które można zainwestować. Żeby rozpocząć grę na giełdzie, trzeba mieć przede wszystkim rachunek maklerski. Otwiera się go w wybranym Domu Maklerskim czy biurze maklerskim banku. Później wystarczy wybrać akcje spółek, w które chcemy zainwestować i liczyć na to, że kupimy je po niższej cenie, niż sprzedamy. Zlecenia kupna i sprzedaży walorów giełdowych gracz składa za pośrednictwem brokera.