Co warto wiedzieć o pełnomocnictwach?

0
Co warto wiedzieć o pełnomocnictwach?

Kiedy dana osoba lub podmiot z jakiegoś powodu nie może lub nie chce wykonywać określonych czynności, może upoważnić do tego kogoś innego. Właśnie na tej zasadzie działa pełnomocnictwo. Jakie są rodzaje pełnomocnictw? Czym różni się pełnomocnictwo od upoważnienia? Wyjaśniamy wraz z przykładami.

Z pełnomocnictw oraz upoważnień korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje. Nie ma się czemu dziwić. Możliwość wyznaczenia pełnomocnika znacznie upraszcza życie, np. gdy nie możesz samodzielne złożyć lub odebrać dokumentów albo kiedy chcesz, aby specjalista reprezentował cię przed urzędem. Warto jednak wiedzieć, że pełnomocnictwa różnią się zakresem. Można wyróżnić m.in. pełnomocnictwo ogólne i szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne a rodzajowe i szczególne

Kwestie związane z udzielaniem pełnomocnictw są uregulowane przez Kodeks cywilny. Zgodnie z zapisami prawa, można wyróżnić ich trzy rodzaje. Są to:

  • pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu – dające pełnomocnikowi najszerszy zakres uprawnień działania. Pozwala temu pierwszemu na wykonywanie czynności prawnych i innych (np. związanych z wysyłaniem zawiadomień) w imieniu mocodawcy i podejmowanie wiążących decyzji;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – pozwala pełnomocnikowi na wykonywanie szeregu określonych czynności w imieniu mocodawcy. Upoważnia np. do pobierania czynszu z nieruchomości, obsługi księgowej firmy i kontaktu z US i ZUS, itp.;
  • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia pełnomocnika do wykonania konkretnej czynności prawnej w imieniu mocodawcy, np. do jednorazowego podpisania za niego umowy, odebrania konkretnych dokumentów itp.

Pełnomocnictwo a upoważnienie – jakie są różnice?

Z prawnego punktu widzenia nie ma dużej różnicy między pełnomocnictwem a upoważnieniem. Jednak o upoważnieniu mówi się zazwyczaj w kontekście bliskim pełnomocnictwu szczególnemu. To oznacza, że:

  • upoważnienie jest sporządzane zazwyczaj do wykonania jednorazowej czynności, np. odebrania w imieniu mocodawcy paczki czy podpisania umowy;
  • pełnomocnictwo pozwala pełnomocnikowi podejmować decyzje w imieniu mocodawcy, a zakres jego uprawnień jest szerszy. Dlatego o pełnomocnictwie mówi się np. przy współpracy klienta z prawnikiem. Udziela on specjaliście przyzwolenia na wyrażanie woli w swoim imieniu.

Jak udzielić upoważnienia lub pełnomocnictwa?

Powinien to zrobić na piśmie mocodawca. Dokument powinien zawierać:

  • datę spisania;
  • dokładne dane mocodawcy oraz pełnomocnika;
  • wyraźnie określony zakres pełnomocnictwa (oświadczenie woli mocodawcy);
  • podpis mocodawcy.

Pełnomocnik, okazując się takim pismem, będzie w stanie wykonać powierzone mu obowiązki zgodnie z przepisami prawa.

Dobrze wiedzieć, że działają firmy windykacyjne, takie jak Ultimo. Właśnie dlatego, jeżeli zmagasz się z zadłużeniem, które obsługuje taki podmiot, to z nimi, a nie z wierzycielem powinieneś się kontaktować. Z całą pewnością warto, bo to twoja szansa na polubowne rozwiązanie problemu.